نصب و راه اندازی پلاگین و تست پلاگین

نصب پلاگین

این سرویس شامل آموزش و فارسی سازی نمی گردد و فقط صرفا نصب پلاگین می باشد.