ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
320,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.ir
17,500 تومان
1 سال
17,500 تومان
1 سال
17,500 تومان
1 سال
.net
400,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.org
410,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.co
900,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.art
400,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.biz
600,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
.ae
1,200,000 تومان
1 سال
N/A
1,200,000 تومان
1 سال
.info
470,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains