با سلام و احترام خدمت همه مشتریان عزیز

متاسفانه با توجه به افزایش هزینه ها و قیمت ها و تورم موجود و افزایش هزینه های بیمه کارمندان و کارکنان و هزینه های جاری مبلغ ویرایشات برای مشتریان فعلی از تاریخ یکم تیر ماه  به هر ساعت 150 هزار تومان تغییر یافت . امید داریم با بهبود وضعیت اقتصادی جامعه این مبلغ به در آینده نزدیک کاهش یابد.Thursday, June 20, 2019

« برگشت